• FOU-övningsklass, Yoga - praktisk övning av Rose-Marie Jungeby, kurator på Rehab Station. Från vår FoU-dag i november 2017.
 • FOU-föreläsning: Yoga för alla - teori och praktik av Rose-Marie Jungeby, kurator på Rehab Station. Från vår FoU-dag i november 2017.
 • FOU-föreläsning: Återgång i arbete efter en ryggmärgsskada av Lisa Holmlund, leg. arbetsterapeut hos oss samt doktorand vid Karolinska Institutet. Från Rehab Stations FoU-dag 2017.
 • FOU-föreläsning: Röst/tal vid MS och ryggmärgsskada - effekter av andningsträning, Kerstin Johansson, Med. doktor, logoped. Från Rehab Stations FoU-dag 2014.
 • FOU-föreläsning: Fallprojektet för ryggmärgsskador, Emelie Butler Forslund.
 • FOU-föreläsning: Occupational gaps vid ryggmärgsskador och Stroke, Anna Rudenhammar och Monica Aasnes
 • FOU-föreläsning: Kartläggning av kognitiv förmåga Ryggmärgsbråck, Dorothee Riedel, arbetsterapeut på Rehab Station Stockholm
 • FOU-föreläsning: Prevention av hjärt-/kärlsjukdomar efter ryggmärgsskada, Peter Flank, PhD, fysioterapeut.
 • FOU-föreläsning: Gunnar Lindhé och Carin Bergfeldt föreläser om frusenhet hos personer med höga ryggmärgsskador på Rehab Station Stockholms FOU-dag i november 2016.
 • FOU-föreläsning: Vår fysioterapeut och doktorand vid KI, Tobias Holmlund berättar om Energiförbrukning vid Ryggmärgsskada på Rehab Station Stockholms FOU-dag i november 2016.
 • FOU-föreläsning: Vår fysioterapeut Emelie Butler Forslund föreläser om fall och fallprevention vid ryggmärgsskada. Inspelningen ägde rum på Rehab Station Stockholms FoU-dag i november 2016.
 • FOU-föreläsning: Om PEPSCI´s – (Pan-European Pediatric Spinal Cord Injury) verksamhet, av PhD Marika Augutis, Forskningshandledare på Landstinget Västernorrland.
 • FOU-föreläsning: Återgång till arbete - en Photovoice studie, Lisa Holmlund, arbetsterapeut på Rehab Station och doktorand på Karolinska Institutet.
 • FoU-föreläsning: Dr. Conran Joseph, Ph.D, RPT, registered physiotherapist, presents his thesis - Traumatic Spinal Cord Injury in South Africa and Sweden: Epidemiologic Features and Functioning.
 • FOU-föreläsning: Långtidsuppföljning av ryggmärgsskadade personer med plastikopererade trycksår, Madde Stenius, Undersköterska och utbildningsansvarig på Rehab Station Stockholm.
 • FOU-föreläsning: Energiomsättning vid ryggmärgsskada, Tobias Holmlund, fysioterapeut, Rehab Station Stockholm.
 • FOU-föreläsning: Förebygga fall hos personer med ryggmärgsskada - hur ska vi tänka, vad kan vi göra? Emelie Butler Forslund, Doktorand vid KI.
 • FOU-föreläsning: Patientsäkerhetskultur – värdegrund och förhållningssätt, Sapko Bjelak, Chefläkare på Rehab Station Stockholm.
 • FOU-föreläsning: MS – möjligheten till arbete och en fungerande vardag, Mia Forslin, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm och doktorand vid KI.
 • FOU-föreläsning: Acceptans som copingstrategi för ökad livskvalitet vid MS, Andreas Wallin, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm.
 • FOU-föreläsning: Muskeldystrofi och träning, Jenny Asplund, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm.
 • FOU-föreläsning: Åldrande och ryggmärgsskador - delaktighet i vardagslivet, Ulrica Lundström, Filosofie Doktor vid Luleå Tekniska Universitet.

Forskning & Utveckling

Vi kombinerar vår kliniska verksamhet med en omfattande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet. Vi vill på detta sätt öka vårdkvaliteten för de personer som drabbats av skada eller sjukdom inom vårt kompetensområde. Vi har en nyckelroll i rehabiliteringen av personer med ryggmärgsskada, ryggmärgsbråck, stroke, multipel skleros och andra neurologiska skador/sjukdomar.

Vår information för pågående och genomförda projekt med mer fördjupad läsning om flertalet av dessa är nyligen uppdaterad och vi avser att kontinuerligt utöka materialet framöver.

För mer övergripande information om vår forskning- och utvecklingsverksamhet se kontaktrutorna här intill.

Läs om pågående vetenskapliga/utvecklingsprojekt

Videoföreläsningar från FOU

Här på hemsidan eller på vår Youtube-kanal kan du se filmer med intressanta FOU-föreläsningar från vår senaste FOU-dag i november 2015. Längst upp på den här sidan kan du bläddra igenom bilder på föreläsarna och namnet på respektive område föreläsningarna handlar om. Klicka på pilarna för att växla mellan bilderna.

Se alla föreläsningar

Se videoföreläsningarna direkt på vår YouTube-kanal