• FOU-föreläsning: BIP Foley - infektionsförebyggande urinvägskateter, av Lena Lindbo (uroterapeut/ssk) och Johanna de Limas (ssk) hos oss. Från Rehab Stations FoU-dag 2017.
 • FOU-föreläsning: Fysisk aktivitet och syreupptagningningförmåga vid ryggmärgsskada av Tobias Holmlund, leg. fysioterapeut hos oss samt doktorand vid Karolinska Institutet. Från Rehab Stations FoU-dag 2017.
 • FOU-övningsklass, Yoga - praktisk övning av Rose-Marie Jungeby, kurator på Rehab Station. Från vår FoU-dag i november 2017.
 • FOU-föreläsning: Yoga för alla - teori och praktik av Rose-Marie Jungeby, kurator på Rehab Station. Från vår FoU-dag i november 2017.
 • FOU-föreläsning: Återgång i arbete efter en ryggmärgsskada av Lisa Holmlund, leg. arbetsterapeut hos oss samt doktorand vid Karolinska Institutet. Från Rehab Stations FoU-dag 2017.
 • FOU-föreläsning: Röst/tal vid MS och ryggmärgsskada - effekter av andningsträning, Kerstin Johansson, Med. doktor, logoped. Från Rehab Stations FoU-dag 2014.
 • FOU-föreläsning: Fallprojektet för ryggmärgsskador, Emelie Butler Forslund.
 • FOU-föreläsning: Occupational gaps vid ryggmärgsskador och Stroke, Anna Rudenhammar och Monica Aasnes
 • FOU-föreläsning: Kartläggning av kognitiv förmåga Ryggmärgsbråck, Dorothee Riedel, arbetsterapeut på Rehab Station Stockholm
 • FOU-föreläsning: Prevention av hjärt-/kärlsjukdomar efter ryggmärgsskada, Peter Flank, PhD, fysioterapeut.
 • FOU-föreläsning: Gunnar Lindhé och Carin Bergfeldt föreläser om frusenhet hos personer med höga ryggmärgsskador på Rehab Station Stockholms FOU-dag i november 2016.
 • FOU-föreläsning: Vår fysioterapeut och doktorand vid KI, Tobias Holmlund berättar om Energiförbrukning vid Ryggmärgsskada på Rehab Station Stockholms FOU-dag i november 2016.
 • FOU-föreläsning: Vår fysioterapeut Emelie Butler Forslund föreläser om fall och fallprevention vid ryggmärgsskada. Inspelningen ägde rum på Rehab Station Stockholms FoU-dag i november 2016.
 • FOU-föreläsning: Om PEPSCI´s – (Pan-European Pediatric Spinal Cord Injury) verksamhet, av PhD Marika Augutis, Forskningshandledare på Landstinget Västernorrland.
 • FOU-föreläsning: Återgång till arbete - en Photovoice studie, Lisa Holmlund, arbetsterapeut på Rehab Station och doktorand på Karolinska Institutet.
 • FoU-föreläsning: Dr. Conran Joseph, Ph.D, RPT, registered physiotherapist, presents his thesis - Traumatic Spinal Cord Injury in South Africa and Sweden: Epidemiologic Features and Functioning.
 • FOU-föreläsning: Långtidsuppföljning av ryggmärgsskadade personer med plastikopererade trycksår, Madde Stenius, Undersköterska och utbildningsansvarig på Rehab Station Stockholm.
 • FOU-föreläsning: Energiomsättning vid ryggmärgsskada, Tobias Holmlund, fysioterapeut, Rehab Station Stockholm.
 • FOU-föreläsning: Förebygga fall hos personer med ryggmärgsskada - hur ska vi tänka, vad kan vi göra? Emelie Butler Forslund, Doktorand vid KI.
 • FOU-föreläsning: Patientsäkerhetskultur – värdegrund och förhållningssätt, Sapko Bjelak, Chefläkare på Rehab Station Stockholm.
 • FOU-föreläsning: MS – möjligheten till arbete och en fungerande vardag, Mia Forslin, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm och doktorand vid KI.
 • FOU-föreläsning: Acceptans som copingstrategi för ökad livskvalitet vid MS, Andreas Wallin, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm.
 • FOU-föreläsning: Muskeldystrofi och träning, Jenny Asplund, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm.
 • FOU-föreläsning: Åldrande och ryggmärgsskador - delaktighet i vardagslivet, Ulrica Lundström, Filosofie Doktor vid Luleå Tekniska Universitet.

Forskning & Utveckling

Vi kombinerar vår kliniska verksamhet med en omfattande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet (FoUU). Forskningsfrågorna hämtas från kunskapsluckor eller problem inom vår verksamhet. FoU- enheten är knuten till institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet.

Vår intention är att lösa problem som har potential att återföras/implementeras i vårdprogram och verksamhet. Vi vill på detta sätt öka vårdkvaliteten för de personer som drabbats av skada eller sjukdom inom vårt kompetensområde. Vi har en nyckelroll i rehabiliteringen av personer med ryggmärgsskada, ryggmärgsbråck, stroke, multipel skleros och andra neurologiska skador/sjukdomar.

Läs mer om våra pågående projekt här

Kunskapsspridning

Att generera ny kunskap är viktigt men kunskapspaketering och kunskapsspridning är en minst lika central del i vår FoU-verksamhet. Här på hemsidan eller på vår YouTube-kanal kan du se filmer med intressanta föreläsningar från våra FoU-dagar. Du hittar också projektredovisningar bland Genomförda projekt här och Projektpresentationer här.

Se alla föreläsningar här