FoU- Ökad kunskap om ryggmärgsskador

Richard Levi, docent, chef för sektionen för neurorehabilitering, Karolinska institutet; chefläkare, Rehab Station, Stockholm richard.levi@rehabstation.se
Som gästredaktör har Richard Levi bistått redaktionen med planering, granskning och artikelurval.

Läs artikeln

"Stora framsteg men ännu ingen BOT"
Temanumret Spinalskador i Läkartidningen nr 11 2009‏

Tillbaka till Forskningsartiklar