Urin- och tarmvägsproblematik vid ryggmärgsbråck – Ingrid Ehrén och Lena Lindbo

Föreläsning av docent Ingrid Ehrén och uroterapeut Lena Lindbo, från Rehab Stations FoU-dag 2018. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet

Många med ryggmärgsbråck har problem med blåsa och tarm. Just nu pågår en studie där man kartlägger blås- och tarmproblematik hos denna patientgrupp för att kunna identifiera risker och förbygga allvarligare sekundära komplikationer