Åldrande och ryggmärgsskador - delaktighet i vardagslivet

Föreläsningen är från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 av filosofie doktor Ulrica Lundström, Luleå Tekniska Universitet. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet.

Allt fler personer med en traumatisk ryggmärgsskada lever länge och åldras med sin skada. Ulrica har tittat på hur personer som åldras med ryggmärgsskada är delaktiga i vardagslivet; hon har även studerat hur sekundära medicinska komplikationer påverkar patientgruppens vardagliga aktiviteter. Många av deltagarna i studien uttryckte att de med ökande antal skadeår, i allt större utsträckning än tidigare, behövde avstå från vissa aktiviteter för att orka med vardagen. Studien visar på vikten av att erbjuda personer med en ryggmärgsskada livslång rehabilitering och att samhällsstödet behöver anpassas för att möta deras förändrade behov så de kan vara delaktiga i vardagslivet.

Ulricas 4 ledord:

Teamarbete -  Vardagsbalans - Information - Samhällsstöd