Återgång i arbete efter en ryggmärgsskada

Föreläsningen är från Rehab Stations FOU-dag 2017 av Lisa Holmlund, leg. arbetsterapeut hos oss tillika doktorand vid Karolinska Institutet. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet.

Här presenterar Lisa Holmlund kortfattat sitt avhandlingsarbete. Syftet är att generera kunskap om återgång till arbete efter ryggmärgsskada för att utveckla och utvärdera en ny modell för arbetsrehabilitering som kan fungera som ett komplement till nuvarande arbetssätt. Arbetet sker i nära samarbete med personer som lever med ryggmärgsskada och aktörer inom arbetsrehabilitering. Föreläsningen är filmad på Rehab Stations FoU-dag i november 2017.