Återgång till arbete - en Photovoice studie

Föreläsningen är från Rehab Stations FoU-dag 17 november 2016 av Lisa Holmlund, arbetsterapeut och doktorand på Rehab Station Stockholm. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet.

Lisa Holmlund, studerar metoder för att underlätta arbetsåtergång efter förvärvad ryggmärgsskada. Hon har bl.a. använt en metod som kallas "photovoice". Här presenterar hon både metoden och resultaten från denna studie.