Energiförbrukning vid Ryggmärgsskada (2016) Tobias Holmlund

Föreläsningen är från Rehab Stations FOU-dag i november 2016 av Tobias Holmlund, fysioterapeut och doktorand vid KI. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet.

Energiomsättningen reduceras kraftigt efter en ryggmärgsskada och betydelsen av att hitta aktiviteter som fungerar är av stor vikt. Vår fysioterapeut och doktorand vid KI, Tobias Holmlund, berättar om sitt forskningsprojekt med målet att utöka kunskapen kring energiomsättning i olika aktiviteter från vila till maximal intensitet såväl för personer med tetraplegi som paraplegi.