Energiomsättning vid ryggmärgsskada

Föreläsningen är från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 av Tobias Holmlund, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet.

Forskningsprojektets övergripande syfte är att utöka kunskapen kring energiomsättning vid ryggmärgsskada.

Förhoppningen är att i framtiden kunna sammanföra resultaten från projektet med t.ex. modern kroppsnära teknik för att, på ett användarvänligt sätt, kunna individanpassa rekommendationer och överblick av individens egna energiomsättning.

Projektet är ett samarbete mellan Rehab Station Stockholm och Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm.

Läs mer om projektet här