Förebygga fall hos personer med ryggmärgsskada - hur ska vi tänka, vad kan vi göra?

Föreläsningen är från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 av Emelie Butler Forslund, doktorand vid KI. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet.

Emelie forskar kring fallprevention hos personer med ryggmärgsskada. Forskningsprojektet syftar till att kartlägga och beskriva incidens och bidragande orsaker till fall och fallskador, samt att validera en skala för fallrädsla hos personer med traumatisk ryggmärgsskada som använder rullstol.

Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med Sunnaas sjukhus i Oslo.

Läs mer om projektet här