Upplevelsen av fysisk aktivitet efter stroke

Föreläsning från Rehab Stations FOU-dag 2017 med Charlotte Walter, fysioterapeut hos oss på Rehab Station. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet.

Att vara fysiskt aktiv efter en stroke har flera kända fördelar, bl.a för att förebygga vidare insjuknande. Många gånger visar det sig tyvärr att denna patientgrupp har både låg fysisk aktivitetsnivå i vardagen och nedsatt kondition. För att på bästa sätt kunna främja fysisk aktivitet hos strokedrabbade är det viktigt att öka kunskapen kring upplevelsen av fysisk aktivitet hos denna patientgrupp. Charlotte Walter, fysioterapeut hos oss, har studerat hur strokedrabbade i yrkesverkam ålder upplever fysisk aktivitet. Hör hennes föreläsning från vår FoU-dag november 2017.