Upplevelse av förändring i arbetslivet hos personer med MS

Föreläsning från Rehab Stations FOU-dag 2017 med Mia Forslin på Rehab Station. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet.

Multiple Skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som ofta påverkar stora delar av livet - inte minst arbetslivet. Mia Forlsin, fysioterapeut och doktorand vid KI, presenterar här sin intervjustudie där personer med MS beskriver hur de upplever förändringar i arbetslivet efter diagnosen. Studien är en del av Mias doktorandprojekt vars huvudsakliga syfte är att samla kunskap som ska ligga till grund för utvecklandet av bättre stöd för ett hållbart arbetsliv för patientgruppen. Inspelningen är gjord på Rehab Stations FoU-dag, november 2017.