Prevention av hjärt-/kärlsjukdomar efter ryggmärgsskada

Föreläsningen är från Rehab Stations FOU-dag i november 2016 av Peter Flank, PhD, fysioterapeut. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet.

Det är mycket som påverkas efter en ryggmärgsskada, bl.a. ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. PhD Peter Flank är fysioterapeut och disputerade i höstas angående "riskmarkörer efter ryggmärgsskada". Avhandlingen understryker vikten av livslång uppföljning på specialiserade kliniker för att reducera sekundära komplikationer efter skadan. Detta är ett samarbete mellan oss på Rehab Station, Umeå Universitet och Karolinska Institutet.