Kartläggning av kognitiv förmåga vid Ryggmärgsbråck

Föreläsningen är från Rehab Stations FOU-dag i november 2016 av Dorothee Riedel, arbetsterapeut på Rehab Station Stockholm. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet.

Kognitiva funktionsnedsättningar är vanliga hos personer med ryggmärgsbråck. Vår arbetsterapeut Dorothee Riedel har under många år studerat detta, många gånger tabubelagda, ämne. Här, på Rehab Stations FoU-dag i november 2016, föreläser hon bl.a. om vikten av att identifiera och medvetandegöra individen om sina styrkor och svagheter för att underlätta vardagen.