FoUU - En motor för utvecklings- och kvalitetsarbete

Föreläsning av professor Åke Seiger, från Rehab Stations FoU-dag 2017. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet

Åke Seiger, professor vid KI och senior vetenskaplig rådgivare på Rehab Station, beskriver forsknings- och utvecklingsarbetets åtta hörnstenar för ett framgångsrikt utvecklings och kvalitetsarbete.
Föreläsningen ägde rum på Rehab Stations FoU-dag, november 2017.