Upplevelse av Personlig Assistans

Föreläsning av beteendevetare & KBT-terapeut, Jessica Agert, från Rehab Stations FoU-dag 2018. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet

Ett självständigt liv är ofta en viktig pusselbit till ett meningsfyllt liv. Hur fungerar det för den med personlig assistans? Deltagarna i denna studie beskrev vardagen som fylld av motsatser; assistansen var en förutsättning och kunde både hjälpa och hindra brukaren i deras strävan efter autonomi. Paradoxen deltagarna beskrev bestod bland annat i att vara beroende av andra för att kunna leva så som man själv önskade.