MS och acceptans

Föreläsningen är från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 av Andreas Wallin, fysioterapeut på Rehab Station Stockholm. Klicka på spela-knappen i mitten på bilden för att se på videoklippet.

"Acceptans som copingstrategi för ökad livskvalité vid MS" 

Många med MS upplever en nedsatt livskvalitet till följd av sin sjukdom. Det finns stöd för att ”acceptans” som copingstrategi kan leda till ökad livskvalitet för denna patientgrupp.

Vår fysioterapeut, Andreas Wallin, har studerat tillförlitligheten i frågeformuläret ACHC-10 som fångar upp och kartlägger acceptansprocessen. Målet är att förbättra MS-vård och rehabilitering och därigenom öka möjligheterna till  förbättrad livskvalité.