Pågående forskning

Inom ramen för Rehab Station bedrivs dryga 20 projekt varav sex är doktorandprojekt. Doktorandprojekten löper över minst fyra års heltidsstudier och kan inkludera upp till fyra separata delprojekt. För att komma vidare till mer information och kontaktuppgifter för respektive projekt klicka på titeln.

Acceptans vid kronisk sjukdom – test av enkät
Andreas Wallin, MSc, leg fysioterapeut

Arbetsåtergång efter ryggmärgsskada (Doktorandprojekt)
Lisa Holmlund, doktorand KI, leg arbetsterapeut

Barn med ryggmärgsskada PEPSCI
Kerstin Wahman, med dr, leg fysioterapeut
Marika Augutis, med dr, leg fysioterapeut

EFFECTS - Stroke
Liisa Hopia, Chefläkare, med dr

Effekten av implantat FGF-1 vid traumatisk ryggmärgsskada
Gunilla Lindgren, leg fysioterapeut

Energiomsättning vid Ryggmärgsskada (Doktorandprojekt)
Tobias Holmlund, doktorand KI, leg fysioterapeut

Frågor om fysisk aktivitet vid ryggmärgsskada – Validering (Magister)
Sandra Magnusson, leg  fysioterapeut

Förutsättningar och villkor för vuxna med ryggmärgsbråck (Doktorandprojekt) 
Hanna Gabrielsson, doktorand vid Örebro Universitet, leg sjuksköterska

Hutter - Frusenhet hos personer med höga ryggmärgsskador
Gunnar Lindhé, projektledare

MS inverkan på arbetslivet (Doktorandprojekt)
Mia Forslin, doktorand KI, leg fysioterapeut

Processes of care and outcomes after traumatic spinal cord injury in Sweden and : South Africa; a quality assurance study
Conran Joseph, med dr, leg fysioterapeut
Kerstin Wahman, med dr, leg fysioterapeut

Ryggmärgsbråck – fysisk funktion och kognition (Doktorandprojekt)
Martina Bendt, doktorand KI, leg fysioterapeut

SINpedSCI study – barn med ryggmärgskada
Kerstin Wahman, med dr, leg fysioterapeut
Marika Augutis, med dr, leg fysioterapeut

Spinalistips
Dorothee Riedel, leg arbetsterapeut

Urinvägskomplikationer vid ryggmärgsskada (Doktorandprojekt)
Elisabeth Farrelly, doktorand KI, leg läkare

Uppfattningar om framtida rullstolsanvändning vid MS (Magisterprojekt)
Jennie Karlsson, leg fysioterapeut 

Uppfattningar om rullstolsanvändning efter rullstolsskola vid MS (Magisterprojekt)
Emelie Bond, leg fysioterapeut

Upplevelse av gångträning med Lokomat hos individer med ryggmärgsskada - en kvalitativ studie
Kirsti Skavberg Roaldsen, docent Karolinska Institutet
Gunilla Lindgren, leg fysioterapeut, Rehab Station Stockholm

Utveckling av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance) riktat till personer med multipel skleros (MS) samt dess effekter på funktionsförmåga och immunologiska markörer - en randomiserad kontrollerad studie (Doktorandprojekt)
Andreas Wallin, doktorand KI, leg fysioterapeut

Utvärdering av suprapubisk BIP Foley-kateter
Lena Lindbo, leg sjuksköterska och uroterapeut