Effecacy of Fluoxetine – a randomised controlled trail in stroke – EFFECTS

Projektbeskrivning

Efficacy of Fluoxetine – a randomised Controlled Trial in Stroke  (EFFECTS) är en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi vill undersöka om behandling med en kapsel Fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i sex månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga. Behandlingen påbörjas inom 2-15 dager efter akut stroke och pågå under sex månader. Patienten kommer att följas upp 12 månader efter strokeinsjuknandet.  Totala antalet av patienter i studien är beräknad till 1500 där patienter har insjuknat antingen i ischemisk- eller i hemorragisk stroke.

Delrapport

Rehab Station är första rehabiliteringsklinik som anslutit till studien och vi har i mars 2018 inkluderat sammanlagd sex patienter. I studien som helhet har det hittills inkluderats 1 030 patienter.