Validering av frågeformulär om fysisk aktivitet för personer med ryggmärgsskada

Projektets syfte

Syftet med projektet är att undersöka om självrapporterade frågeformulär om fysisk aktivitet kan användas för att korrekt bedöma nivå av fysisk aktivitet för personer med ryggmärgsskada.

Projektbeskrivning

Deltagare i studien kommer vara personer med paraplegi ASIA A och B med manuell rullstol som huvudsakligt förflyttningshjälpmedel. Fysisk aktivitet kommer objektivt att mätas med en accelerometer (rörelsemätare) som deltagarna bär runt handleden under all vaken tid under sju dagar. Efter detta kommer deltagarna att få fylla i två olika frågeformulär om hur fysiskt aktiv de varit den senaste veckan. Data från accelerometer och svaren från formulären kommer sedan att jämföras. Beräknat antal deltagare är satt till minst 15 st.