Hur uppfattar personer med multipel skleros användandet av manuell rullstol efter deltagande i Rullstolsskola – En kvalitativ studie

Projektets syfte

Undersöka personers med MS uppfattning av användandet av manuell rullstol efter deltagande i rullstolsskola.

Delprojekt

Projektet är en uppföljningsstudie på en tidigare genomförd magister med titeln "En kvalitativ studie av hur personer med multipel skleros uppfattar framtida användande av manuell rullstol". För mer information se Genomförda projekt 

Projektbeskrivning

Elva deltagare diagnostiserade med MS har intervjuats efter deltagande i Rullstolsskolan på Rehab Station Stockholm gällande deras uppfattning av användandet av manuell rullstol. Samtliga personer rekryterades på Rehab Station och var diagnostiserade med MS, hade beviljad remiss till Rullstolsskolan samt kunde delta självständigt i intervjuerna. Personer med annan svår neurologisk skada/sjukdom eller psykiatrisk sjukdom har inte inkluderats i studien. Intervjuerna skedde under 2017, 3-4 månader efter avslutat deltagande i Rullstolsskolan. Intervjuerna kommer att analyseras med fenomenografisk metod med syftet att beskriva textens underliggande mening.