Om oss

Vi bedriver rehabilitering av hög standard i en stimulerande och kreativ miljö. Rehabiliteringen bygger på integrerade medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser. Målet är att våra deltagare ska kunna återfå eller bibehålla en aktiv roll i samhället med hög grad av egenmakt och livstillfredsställelse. Verksamheten grundas på engagemang, kompetens och nytänkande.

Sedan 1987 har vi utvecklat ett eget koncept, där förebilder är ett viktigt inslag i rehabiliteringen. En aktiv och levande miljö är en annan framgångsfaktor. Vårt fokus i rehabprogrammen ligger på hälsa och möjligheter.

Vi erbjuder medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi i dagrehab och som inneliggande rehabilitering på vårt internat. Vi har en gedigen medicinsk expertkompetens inom rehabiliteringsmedicin, neurologi, sexologi/fertilitet och smärtlindring. Dessutom har vi tillgång till konsulter inom ett flertal andra specialiteter.

Vi arbetar i team med läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabinstruktörer, kuratorer, logopeder, psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor och fritidsledare. Tillsammans med deltagaren utformar vi mål för rehabiliteringen och arbetar i tätt samarbete med andra aktörer som är inblandade i rehabiliteringsprocessen, för att säkerställa kvalitet och kontinuitet. Utvärdering och uppföljning är självklara inslag i processen.

Rehab Station Stockholm är ett internationellt rehabiliteringscenter och tar emot patienter från hela världen.

Företaget är ett dotterbolag till Praktikertjänst AB.