Kalendarium

Vi arrangerar regelbundet utbildningar för både brukare och personal. Nedan ser du en översikt. Kommande utbildningar och workshops hittar du även under fliken "Utbildning".

Januari 2019

Onsdag 16/1
08.00-16.00
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal

Februari 2019

Torsdag 7/2
Toabestyr - Temadag/Workshop
Heldag
Ladda hem inbjudan här
Sista anmälningsdag 24 januari OBS! Begränsat antal platser!
Anmäl dig här
Målgrupp: Assistenter eller vårdpersonal

Onsdag 13/2
Ryggmärgsskador - Diagnosinriktad utbildning
Kl. 13.00-16.30
Läs mer om utbildningen här
Målgrupp: Personal

Tisdag 19/2
Anhörigkväll - Ryggmärgsskador
Kl. 18.00
Ladda hem inbjudan här

Målgrupp: Anhöriga till personer med ryggmärgsskada

Onsdag 27/2
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Kl. 08.00-16.00
Läs mer om utbildningen här
Målgrupp: Personal

Mars 2019

Mer info kommer när aktivitet finns

April 2019

Torsdag 4/4
Heldag
Trycksår - Temadag/Workshop
Ladda hem inbjudan här
Sista anmälningsdag 21 mars OBS! Begränsat antal platser!
Anmäl dig här

Onsdag 10/4
08.00-16.00
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal

Onsdag 24/4
08.30-15.30
OBS! Denna utbildning hålls i Spinalisköket på Frösundaviks alle 4, Solna
Påbyggnadsutbildning i förflyttningskunskap
Målgrupp: Personal

Maj 2019

Tisdag 14/5
Anhörigkväll - Ryggmärgsskador
Kl. 18.00
Ladda hem inbjudan här
Målgrupp: Anhöriga till personer med ryggmärgsskada

Onsdag 15/5
13.00-16.30
Förvärvad hjärnskada/stroke
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal

Torsdag 16/5
13.00-16.30
Ryggmärgsskador
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal

Onsdag 22/5
08.00-16.00
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal

Juni 2019

Mer info kommer när aktivitet finns

Juli 2019

Mer info kommer

Augusti 2019

Mer info kommer

September 2019

Onsdag 18/9
08.00-16.00
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal

Oktober 2019

Onsdag 16/10
08.00-16.00
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal

Torsdag 24/10
13.00-16.30 
Om MS
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal

November 2019

Onsdag 6/11
08.30-15.30
OBS! Denna utbildning hålls i Spinalisköket på Frösundaviks alle 13, Solna

Påbyggnadsutbildning i förflyttningskunskap
Målgrupp: Personal

Torsdag 7/11
13.00-16.30
Ryggmärgsskador
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal

Onsdag 13/11
13.00-16.30
Förvärvad hjärnskada/stroke
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal

December 2019

Onsdag 4/12
08.00-16.00
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal