Kalendarium

Vi arrangerar regelbundet olika utbildningar inom vår verksamhet både för brukare och personal. Här nedan ser du en löpande översikt. Kommande utbildningar / workshops inom academyverksanheten hittar du även om du klickar på Utbildning i huvudmenyn. En del av kurserna är endast för vår egen personal.

Januari

Onsdag 17/1
08.30-16.30
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal

Februari

Onsdag 14/2
09.00-16.00
Drivkraft - Rullstolsutbildning
Målgrupp: Personal som arbetar med rullstolar

Torsdag 15/2
13.00-16.30
Ryggmärgsskador
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal

Tisdag 20/2
18.00
Anhörigkväll Ryggmärgsskador
Målgrupp: Anhöriga till personer med ryggmärgskador

Onsdag 28/2
08.30-16.30
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal

Mars

Måndag 19/3
13.00-16.00
Sväljningssvårighet och luftvägsstopp
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal
 


April

Onsdag 11/4
08.30-16.30
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal 

Maj

Onsdag 2/5
09.00-16.00
Påbyggnadsutbildning i förflyttningskunskap
Målgrupp: Personal

Tisdag 15/5
18.00
Anhörigkväll - Ryggmärgsskador
Målgrupp: Anhöriga till personer med ryggmärgsskador

Onsdag 16/5
13.00-16.30
Förvärvad hjärnskada/stroke
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal

Torsdag 17/5 13.00-16.30
Ryggmärgsskador
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal

Lördag-Söndag 23-24/5
Hjultorget - Hälsofrämjande livsstil (mässa)
Inriktning funktionshinder

Onsdag 30/5
08.30-16.30
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal 

 

Juni

Onsdag 20/6
08.30-16.30
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal

Tisdag 26/6
13.00-16.00
Handbike-dag
Målgrupp: Personer som vill träna handbike 

Juli

Tisdag 3/7
10.45-11.30
Seminarium i Almedalen: Från stuprör och utanförskap till delaktighet och samverkan för hjärnskadade
Målgrupp: Personal som arbetar med hjärnskador

Onsdag 4/7
17.00-18.00
Seminarium i Almedalen: Digital delaktighet – inte för alla?
Målgrupp: Personal som arbetar med hjärnskador


Augusti

Tisdag 14/8
13.00-19.00
Handbike-dag
Målgrupp: Personer som vill träna handbike

Onsdag 22/8
11.30
Föräldra-barn-träff
Målgrupp: Föräldralediga med rörelsenedsättning

Tisdag 28/8
13.00-19.00
Handbike-dag
Målgrupp: Personer som vill träna handbike 


September

Fredag 7/9
Dagtid, se program
Fysioterapins dag
Målgrupp: Alla

Fredag 14/9
Heldag, se program
Möjlighetsdagen 2018
Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning

Onsdag 19/9
08.30-16.30
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal

Tisdag 25/9 
18.00
Anhörigkväll - Ryggmärgsskador
Anhöriga till personer med ryggmärgsskador 

Oktober

Fredag 5/10
09.00-16.00
Grundutbildning om svårläkta sår 
Utbildningen sker via RiksSår
Målgrupp: Personal

Måndag 8/10
13.00-16.00
Sväljningssvårighet och luftvägsstopp
Diagnosinriktat utbildning
Målgrupp: Personal

Onsdag 17/10
08.30-16.30
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal

Torsdag 25/10
13.00-16.30 
Om MS
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal

Torsdag 25/10
13.00-16.00
Att leva med ryggmärgsbråck - inbjudan till vernissage
Målgrupp: Alla 

 

 

November

Onsdag 7/11
08.00-16.00
Påbyggnadsutbildning i förflyttningskunskap
Målgrupp: Personal

Torsdag 8/11
13.00-16.30
Ryggmärgsskador
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal

Onsdag 14/11
13.00-16.30
Förvärvad hjärnskada/stroke
Diagnosinriktad utbildning
Målgrupp: Personal

Torsdag 15/11
09.00-16.00
Tryckavlastande hjälpmedel vid trycksår
Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor med grundläggande förskrivarkunskaper

Tisdag 20/11
18.00
Anhörigkväll - Ryggmärgsskador
Anhöriga till personer med ryggmärgsskador

 

 

December

Onsdag 5/12
08.30-16.30
Grundkurs i förflyttningskunskap & trycksårsförebyggande
Målgrupp: Personal