Kvalitet & Miljö

Rehab Station Stockholm arbetar kontinuerligt med att hålla en säker och kvalitativ vård som håller hög standard men som också uppfyller miljökrav.

Certifiering enligt ISO 9001

Rehab Station har sedan 2009 varit certifierade av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vilket intygar att:

Rehab Station Stockholm AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller:

Rehabilitering och assistans för personer med neurologiska sjukdomar och skador samt multitrauma - genom en kombination av medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser

Certifiering enligt ISO 14001

Den 29 december 2010 blev Rehab Station Stockholm certifierade av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vilket intygar att:
 
Rehab Station Stockholm AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller:

Rehabilitering och assistans för personer med neurologiska sjukdomar och skador samt multitrauma - genom en kombination av medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser
 
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för miljö.