Kvalitet & Miljö

Rehab Station Stockholm arbetar kontinuerligt med att hålla en säker och kvalitativ vård som håller hög stanard men som också uppfyller miljökrav.

Certifiering enligt ISO 9001

Rehab Station har sedan 2009 varit certifierade av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vilket intygar att:

REHAB STATION STOCKHOLM AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller: 

Rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar och skador, till exempel ryggmärgsskador och multipel skleros, såväl som ortopediska skador - genom en kombination av medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser 

Certifiering enligt ISO 14001

Den 29 december 2010 blev Rehab Station Stockholm certifierade av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vilket intygar att:
 
Rehabt Station Stockholm har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: 

Rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar och skador, till exempel ryggmärgsskador och multipel skleros, såväl som ortopediska skador - genom en kombination av medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser
 
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för miljö.