Information om Covid-19 och ryggmärgsskador

Stiftelsen Spinalis och ryggmärgsskada.se informerar om covid-19 och hur viruset kan påverka personer med ryggmärgsskada.

Här finns även tips om hur man undviker smitta och undviker att smitta andra. Eftersom läget ändras dag för dag kan innehåll och rekommendationer om åtgärder förändras framöver.

Läs mer på hemsidan Ryggmärgsskada.se

Tillbaka till Nyheter & Artiklar