Beslut om nytt rehabiliterings-center i Frösundavik

Styrelsen i Praktikertjänst AB beslutade glädjande på styrelsemötet den 31 januari om investering i ett nytt rehabiliteringscenter i Frösundavik.

Beslutet innebär en i Sverige unik satsning på nybyggnation för neurorehabverksamhet som stärker Rehab Stations position som nationellt ledande.

De nya lokalerna, på ca 6.300 kvm och 50 internatrum, blir en viktig resurs för utveckling av framtidens rehab där patienternas krav och behov snabbt förändras och stärks.

Utökningen av internatplatser är välkomnat då vi hela tiden ser en ökning av remisser från Stockholm och även från andra delar av landet. Det nya centret innebär också en möjlighet till ett avsevärt mer rationellt samutnyttjande av lokal- och personalresurser.

 

- Jonas Sköldberg VD Rehab Station Stockholm AB

Tillbaka till Nyheter & Artiklar