• Kerstin Wahman
  • Kerstin Wahman och Katarzyna Trok vid disputationen

Cardiovascular disease prevention after Spinal Cord Injury – En sammanfattning

Kerstin Wahman har studerat förekomst av riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom efter ryggmärgsskada och behovet av prevention med särskild inriktning livsstil. Nedan publicerar vi en sammanfattning av arbetet.

Ryggmärgsskador leder till ökad kardiovaskulär sjukdomsrisk

En ryggmärgsskada, t.ex som följd av en trafikolycka, leder ofta till en permanent och omfattande funktionsnedsättning som påverkar de flesta av kroppens organsystem. Många behöver permanent använda rullstol i sitt vardagsliv.  Skadans följdverkningar leder även till en ökad benägenhet för bland annat infektioner, svårläkta sår, inkontinens och smärta. Tidigare var förtidig död mycket vanlig, och då nästan uteslutande förknippad med infektioner av olika slag.

Utvecklingen av akutrehabilitering och medicinsk vård har drastiskt ökat långtidsöverlevnaden de senaste decennierna. Detta tillsammans med att fler nu skadar sig i högre åldrar har lett till att åldrandeproblematik vid ryggmärgsskada nu för första gången i historien har blivit en påtaglig utmaning. Ett av dessa åldersrelaterade problemområden är hjärtkärlsjukdom. 

Hjärtkärlssjukdom anges nu vara den vanligaste dödsorsaken efter ryggmärgsskada. Dock är det oklart om det är en ”normalisering” av risken hos denna grupp eftersom många nu lever längre efter skadan, eller om risken faktiskt är högre än i normalbefolkningen. Syftet med avhandlingen är att fastställa hur omfattande behovet är av prevention och intervention mot hjärtkärlsjukdom och riskfaktorer för sådan sjuklighet hos personer med ryggmärgsskada.

I studierna ingår nästan 90 % (135 personer) av en regional population av personer med en skada på ryggmärgen och som är rullstolsburna pga förlamning av benen. Ryggmärgsskadade visade sig ha över åtta gånger högre risk att få hjärtinfarkt jämfört med ”normalbefolkningen”. Därutöver föreligger en hög förekomst av riskfaktorer: blodfettrubbning (83%), övervikt (ca 70 %), högt blodtryck (39 %) och diabetes (10 %). 

Sammanfattningsvis visar avhandlingen

  • En hög och ökad risk för hjärtkärlsjukdom hos personer med paraplegi pga traumatisk ryggmärgsskada.
  • Regelbunden kontroll av hjärtkärlrisk behövs.
  • Anpassade, livsstilsinriktade preventionsprogram behöver utvecklas, vetenskapligt testas och systematiskt införas i rehabiliteringen och den livslånga uppföljningen.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar