Deltagare sökes till forskningsstudie om MS

Är Du intresserad av att delta i en forskningsstudie vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som handlar om hur balans- och gångförmåga påverkas av att göra två saker samtidigt?

Du är lämplig som deltagare i studien om Du:

  • har diagnosen MS
  • är mellan 18 och 65 år
  • har någon form av sjukdomspåverkan (t.ex. nedsatt balans)
  • klarar att gå inomhus utan gånghjälpmedel

För att delta behöver du också kunna resa självständigt till och från testlokalen, rörelselaboratoriet på Karolinska Institutet vid Alfred Nobels allé 23 i Flemingsberg.

Det långsiktiga målet med vår forskning är att utveckla en intensiv balansträning som är specifikt riktad till personer med multipel skleros (MS). Vi söker nu personer som vill delta i en förberedande studie. Den förberedande studien innebär tester av balans och gångförmåga, den innebär alltså inte att man deltar i specifik balansträning. Forskningsstudien med träning av balans är planerad till våren 2020.

Deltagande i denna förberedande studie innebär att Du kommer att besöka rörelselaboratoriet på Karolinska Institutet i Alfred Nobels allé 23 i Flemingsberg (nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge) vid två tillfällen med en veckas mellanrum. Där kommer Din balans och gångförmåga testas under det att Du går en sträcka med och utan samtidiga andra uppgifter. Du kommer även fylla i frågeformulär som handlar om Din fysiska aktivitetsnivå och annan aktivitet, om fallförekomst och sjukdomspåverkan. Tidsåtgången vid de två besöken med en veckas mellanrum beräknas till ca. 1,5 timmar vid varje tillfälle. Ett halvår efter att du deltagit i testerna får du frågeformulären skickade hem till Dig och Du ombeds besvara dem igen.

Låter detta intressant, kontakta oss gärna för mer information! Maila i så fall eller ring på nedanstående nummer och tala in ett meddelande med namn och telefonnummer så återkommer vi till Dig.

Kontakt:
Andreas Wallin, leg fysioterapeut, doktorand i projektet
E-post: andreas.wallin@ki.se

Sverker Johansson, leg sjukgymnast, ansvarig forskare
E-post: sverker.johansson@ki.se

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
Telefon: 08-524 888 41
(om du inte får svar direkt så tala gärna in på telefonsvararen så hör vi av oss!) 

Ladda hem informationsbladet här

Andreas projektsida hittar du här

Tillbaka till Nyheter & Artiklar