FoU- Ökad kunskap om ryggmärgsskador

Richard Levi, docent, chef för sektionen för neurorehabilitering, Karolinska institutet; chefläkare, Rehab Station, Stockholm richard.levi@rehabstation.se
Som gästredaktör har Richard Levi bistått redaktionen med planering, granskning och artikelurval.

Läs artikeln "Stora framsteg men ännu ingen BOT" - Temanumret Spinalskador i Läkartidningen nr 11 2009‏.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar