Vår FoU-dag livesänds den 22/11 på Rehab Stations facebooksida

Under torsdagen den 22 november då vi anordnar årets FOU-dag sänder vi föreläsningarna live på vår Facebooksida. Programmet pågår mellan 13 till cirka 16.15. Ämnena för dagen är varierande men allt relaterar till vår rehabiliteringsverksamhet på ett eller annat sätt.

Livesändningen kommer att tas bort efter dagen. Vi kommer efterhand redigera inspelat material och lägga upp delar av det på vår YouTubekanal.

OBS! endast verksamheter och partners som fått en direkt inbjudan kan deltaga på plats. Övriga är varmt välkomna att ta del av livesändningen via Facebooksidan. 

Vår facebooksida hittar du här

Program för dagen

13:00 – 13:09

Introduktion FoU-dagen

Kerstin Wahman, medicine doktor, leg fysioterapeut

Operativ chef för FoUU-enheten vid Rehab Station 

 

 

13:10 – 13:24

Utveckling av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance) riktat till personer med multipel skleros (MS) samt programmets effekter på funktionsförmåga och immunologiska markörer

Andreas Wallin, leg fysioterapeut, doktorand vid KI 

 

 

13:25 – 13:39

Den stora paradoxen – en kvalitativ studie om livet med omfattande personlig assistans vid ryggmärgsskada

Jessica Agert, KBT-terapeut och kurator i primärvården

 

 

13:40 – 14.19

Urologiska behandlingsmöjligheter efter ryggmärgsskada, en uppdatering

Elisabeth Farrelly, leg läkare, specialist urologisk kirurgi

doktorand vid KI

 

 

14:20 – 14:49

Fika och samtal 

 

 

14:50 – 15:04

Living and health conditions for adults with Spina Bifida in Sweden – a comprehensive prevalence group study

Martina Bendt, leg fysioterapeut, doktorand vid KI

Hanna Gabrielsson, leg sjuksköterska, doktorand vid Örebro Universitet 

 

 

15:05 – 15:19

Vardagslivet som vuxen med ryggmärgsbråck, ett Photovoice projekt

Hanna Gabrielsson, leg sjuksköterska, doktorand vid Örebro Universitet
Dorothee Riedel, leg arbetsterapeut, MSc 

 

 

15:20 – 15:34

Kartläggning av urinvägs- och tarmfunktion hos person med ryggmärgsbråck

Lena Lindbo, leg sjuksköterska och uroterapeut
Ingrid Ehrén, docent vid KI, överläkare NKS, urolog 

 

 

15:35 – 15:49

Val av fysisk aktivitet och intensitet – en guide vid ryggmärgsskada

Tobias Holmlund, leg fysioterapeut, doktorand vid KI

 

 

15:50 – 16:04

 

Övning ger färdighet - Ryggmärgsskaderehabilitering

Claes Hultling, professor, leg läkare, VD Stiftelsen Spinalis 

 

 

16:05 – 16:15

 

Avslut FoU-dagen

Åke Seiger, professor

 

 

16:15 -

Samtal och Mingel

Klicka här för att ladda hem programmet

Tillbaka till Nyheter & Artiklar