Föreläsningar med temat ryggmärgsskada, föräldraskap, livsstil och hälsa

Nu kan du se sammanlagt sju föreläsningar inspelade i september i Spinalisköket på Rehab Station Stockholm i Solna.

Vad är en ryggmärgsskada?
Richard Levi, Professor i rehabiliteringsmedicin Linköpings Universitetssjukhus
 
Mamma Pappa Lam - Att vara förälder och ha en ryggmärgsskada
Erika Nilsson, Projektsamordnare & projektansvarig på Stiftelsen Spinalis
 
Tips och tricks! Hur fungerar det att vara småbarnsförälder i rullstol?
Anna Oredsson, projektansvarig på Stiftelsen Spinalis
 
Fertilitet, graviditet och förlossning med ryggmärgsskada eller annan neurologisk diagnos
Karin Petterson, Docent, överläkare Kvinnokliniken KS Huddinge
 
Sex, ja tack! Om sexualitet efter en ryggmärgsskada
Claes Hultling, VD Stiftelsen Spinalis Docent leg läkare KS Solna
 
Hälsa och livsstil med fokus kost och vikt
Anna-Carin Lagerström, leg fysioterapeut, hälsopedagog
 
Att förebygga och läka trycksår vid ryggmärgsskada
Madeleine Stenius, undersköterska, utbildningsansvarig och
Carin Bergfeldt, leg arbetsterapeut, Rehab Station Stockholm

Klicka här för att se föreläsningarna på UR Plays hemsida

Föreläsningarna kommer att ligga på UR Play tom april 2017 men även därefter kommer de finnas tillgängliga på webben i totalt 5 år.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar