Första patienten till Rehab Stations logopedmottagning

Senaste veckan så har remisserna börjat komma från KS och deras logopeder. Kul och på sikt kan vi nog utveckla enheten, då det råder brist på resurser för vuxna med afasi.

Logopedmottagningen är en öppenvårdsmottagning för vuxna som efter neurologisk skada eller sjukdom har fått afasi, dysartri eller dysfagi (språk- tal och sväljningssvårigheter). Här bedöms och behandlas personens svårigheter, och vid behov utprovas och förskrivs hjälpmedel. Mottagningen är auktoriserad enligt avtal med Stockholms Läns Landsting. Den som vill komma till mottagningen behöver en remiss från logoped eller läkare, man kan förslagsvis be sin neurolog eller husläkare.

Vid frågor kontakta logoped Helga Carlsson (se nedan) eller operativ chef Kenth Malmström 08-555 44 125. Vi finns också på www.rehabstation.se och på Vårdguiden.


Tillbaka till Nyheter & Artiklar