Grattis till våra fantastiska MS-team!

Vid MS-sällskapets årsmöte utsågs Lena Isaksson, Rehab Station, och Siv Ohlin, Malmö, till årets hedersmedlemmar 2016

Motiveringen var följande:

"Siv Ohlin och Lena Isaksson har bägge, sedan många år, verkat för MS-patienter inom professionen genom en kombination av gedigen klinisk erfarenhet, strukturerat utvecklingsarbete och ett starkt personligt engagemang. Detta har tveklöst gynnat samverkan mellan sjukvårdens aktörer å den ena sidan, och patienterna/brukarna å den andra, i det yttersta syftet att kombinera evidensbaserade medicinska insatser med beprövad erfarenhet och empatiskt engagemang. Svenska MS Sällskapet vill på detta sätt understryka vikten av multimodal rehabilitering i det totala omhändertagandet av personer med multipel skleros i syfte att uppnå maximal funktionsförmåga och livstillfredsställelse i nuläget och i framtiden."
 
Grattis Lena och alla medarbetare inom våra MS-team som gör ett kanonjobb!

Tillbaka till Nyheter & Artiklar