Informationsmöte ons 12/10: Filosofi i rehabilitering

Människor som drabbas av en allvarlig sjukdom eller svår skada kan genom filosofiska verktyg få stöd att hantera sin nya livssituation. Det filosofiska sättet att betrakta det mänskliga hjälper till att klargöra hur tankarna går när livet och verkligheten hotas.

På det här informationsmötet får vi veta mer om hur filosofin kan vara ett stöd i en ny livssituation och hur man arbetar rent praktiskt på Rehab Station Liljeholmen.

Läs mer och anmäl dig här

Arrangör: Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis
Tid: Onsdag den 12 oktober, kl. 18-20.30
Plats: Ringvägen 76, Föreningslokalen 1/2 tr. ned

Mer om Rehab Station Liljeholmen

Du kan läsa mer om vår verksamhet på Liljeholmen på sidan om Rehab och specifikt på rubrikerna "Multipel Skleros MS" och "Övriga neurologiska sjukdomar & skador".

Tillbaka till Nyheter & Artiklar