Internationell studie för att förbättra vård o rehabilitering för barn o unga vuxna med ryggmärgsskada - deltagare sökes!

Barn och unga som drabbas av en ryggmärgsskada möter andra utmaningar och har andra behov än vuxna därför krävs särskild kunskap inom detta område.

Vi vill vara med och förbättra förutsättningarna för denna grupp och därför driver vi en internationell forskningsstudie med fokus på behov hos barn och unga vuxna med ryggmärgsskada. 

Är du intresserad att vara med kontakta Kerstin Wahman eller Marika Augutis

Hör Marikas föreläsning om detta här!  

Mer information om projektet finns här

Tillbaka till Nyheter & Artiklar