Kerstin Wahman disputerar!

Kerstin Wahman Leg. Sjg disputerar vid Karolinska Institutet (KI) den 28 maj kl 10.00 i Samuelsson-salen på KI Solna.

Titlen; ”Cardiovascular disease prevention after Spinal Cord Injury – a New Challenge.”
 
Kerstin har studerat förekomst av riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom efter ryggmärgsskada och behovet av prevention med särskild inriktning livsstil.

Välkomna !

Tillbaka till Nyheter & Artiklar