Kompetenscentrum för ryggmärgsskador - Insamlingsstiftelse

Upprop - Kompetenscentrums ändamål är att såsom självständig stiftelse främja fullgod vårdkvalitet och bästa möjliga livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada i Sverige.

Kompetenscentrums ändamål uppnås genom att insamlade medel används för kompetensutveckling, integrerad forskningsinformation, kommunikation och samverkan, utveckling av vård, rehabilitering och samhällsstöd, etablering av vård och handlingsprogram samt upprättande av nationella kvalitetsregister.

Hjälp oss genom att sätta in ditt bidrag på kontonummer (6928) 417 388 381 i Svenska Handelsbanken.

Kompetenscentrums styrelse består av:

Göran Gynther                                        
Divisionschef                                          
Huvuddivisionen, KS                             

Maria Eriksdotter
Prefekt
NVS-institutionen, KI 

Åke Seiger                                              
Professor Emeritus                                  
KI/Stiftelsen Stockholms Sjukhem         

Magnus Andersson
Verksamhetschef
Neurologkliniken, KS 

Claes Hultling                                        
VD                                                          
Stiftelsen Spinalis                                    

Jonas Sköldberg
VD
Rehab Station Stockholm

Gunilla Åhrén
Vice ordförande
ESCIF (European Spinal Cord
Injury Federation)

För mer information kontakta Kompetenscentrums föreståndare Claes Hultling på claes@spinalis.se

Tillbaka till Nyheter & Artiklar