Kvalitetsbokslut för 2017

Vi är stolta över att kunna presentera 2017 års kvalitetsbokslut. Det är en beskrivning av vår verksamhet och dess kvalité. Vi vill särskilt lyfta fram en god patientsäkerhet och fantastiskt fina omdömen vad gäller patienternas nöjdhet, känsla av delaktighet och upplevelse av att bli bemötta med respekt och engagemang.

Vårt aktuella kvalitetsbokslut samt tidigare års dokument hittar du på vår undersida för Kvalitet och Miljö. Där finner du även vår miljöpolicy och kan läsa om hur vi kontinuerligt arbetar för att leverera så miljövänliga tjänster som möjligt. 

Tillbaka till Nyheter & Artiklar