Nu är vårt Kvalitetsbokslut för 2018 klart.

Dokumentet beskriver året då över 835 personer genomförde sin rehabilitering hos oss under sammanlagt uppemot 15 000 slutenvårdsdygn.

Personer med rehabiliteringsbehov och som bor hemma har vid 60 000 tillfällen deltagit i rehabiliterande insatser inom öppenvården.

Läs vårt Kvalitetsbokslut här!

Tillbaka till Nyheter & Artiklar