Kvalitetsbokslut för verksamhetsåret 2015

Läs nytt dokument om våra verksamheter under det föregående året.

Nu finns Rehab Station Stockholms kvalitetsbokslut för verksamhetsåret 2014. Den inhehåller en beskrivning av våra verksamheter samt vad som hänt under det gångna året. Om ni har frågor om dokumentet vänligen kontakta kerstin.wahman@rehabstataion.se

Dokumentet finns på vår avdelning för kvalitet och miljö.

Trevlig läsning.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar