LAMBÅ - Sista utvägen mot trycksår

– När vi började hade över 30 procent komplikationer efter operationen, säger Madeleine Stenius som ligger bakom ett uppföljningsprogram för lambåopereradem patienter. Tillsammans med plastikkirurgerna Jakob Lagergren och Anders Ljung har hon lyckats sänka siffrorna till knappt tio procent.

Trycksår är något av ett ryggmärgsskadegissel. Många dras med trycksår år efter år. När ett trycksår inte går att få att läka kan en så kallad lambåoperation vara sista utvägen. Rent konkret handlar det om att flytta runt vävnad från baken eller lårets baksida för att täcka sårområdet.

– Den muskelvävnad som finns i en rumpa ger möjlighet till högst tre sådana operationer, säger Madeleine Stenius, undersköterska på Rehab Station Stockholm med särskilt ansvar för uppföljningsprogrammet för lambåopererade patienter. När man väl har tagit den vävnadsreserven i anspråk står man vid vägs ände beträffande behandlingar mot trycksår. Därför är det otroligt viktigt att inte bara en operation utan även den efterföljande rehabiliteringen blir lyckad. Det är om det som uppföljningsprogrammet handlar.

– Det bästa är förstås att undvika att få trycksår överhuvudtaget, säger Madeleine Stenius.

– Men de patienter som ändå får det och lambåopereras måste vi följa upp och se till att

de inte får några komplikationer. Under programmets fem veckor får patienterna successivt öka sitt sittande. Men det är inte sittandet som sådant som är den stora boven i dramat.

– När nyopererade patienter böjer sig framåt med raka såväl som böjda ben utsätts lambåernas fogar för ett enormt tryck.

– Det var ganska vanligt att de helt enkelt sprack.

För att ge elasticitet till både lambåer och fogar börjar man tidigt i programmet att försiktigt tänja. Patienterna får inte sitta i sängen med raka ben och de får inte göra förflyttningar själva.

– Men det som upplevs som jobbigast är att de inte får sitta på toaletten under hela de första tre veckorna av programmet. De måste klara av toalettbestyren i sängen. Även om uppföljningsprogrammet går precis som planerat måste patienterna leva med sittrestriktioner livet ut.

– Sår och ålder försämrar huden så alla ryggmärgsskadade som har haft sår eller fyllt 40 bör skaffa sig avlastande vanor, säger Madeleine Stenius.

– Ofta räcker det med att hela tiden ha avlastning i åtanke, att ofta ändra läge i stolen och att sitta i soffa eller fåtölj när det är läge. Inom rekonstruktiv plastikkirurgi har lambåoperationer på trycksår haft ganska låg status.

Och att operera sällan, mer eller mindre för att man är tvungen, är ingen bra utgångspunkt för framgångsrik kirurgi. 2001 började Jak ob Lagergren och hans kollega Anders Ljung på Kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Nästan omgående fördjupade de ett samarbete med Rehab Station Stockholm för att forma en vårdkedja för lambåopererade trycksårspatienter.

– Vi tycker att de här operationerna är intressanta och roliga och det måste man nog för att kunna vända en sån här utveckling, säger Jakob Lagergren.

På några år har de lyckats operera bort den kö som fanns. Fast det är väl inte direkt så att han och hans kollega står och skrattar när de skär upp baken på sina patienter. Det roliga är när de kan förändra en patients liv med en lyckad lambåoperation. Det är också en bra grogrund för det djupa engagemang som både han och Madeleine Stenius visar. Ett engagemang som har fått andelen patienter som får komplikationer att minska till knappt tio procent. Komplikationerna är dessutom mindre allvarliga. I Sverige eller i Norden finns definitivt inget annat ställe som arbetar med lambåpatienter på samma sätt. Kanske heller inte i världen.

– Kirurger på andra sjukhus i landet är väldigt nyfikna på det vi gör, säger Jakob Lagergren.

– Vissa kliniker är intresserade av att skicka sina patienter hit för både operation och uppföljning.

Antagligen är landstingen inte lika intresserade av att betala för utomlänsvård och informerar väl därför heller inte patienterna om deras rätt till fritt vårdval.

I Sverige utförs varje år lambåoperationer på 50–60 trycksårspatienter. Ungefär en femtedel av dem opereras på Kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi i Solna och följs upp på Rehab

Station Stockholm i Frösundavik. Det borde utan tvekan vara fler.

Trycksårskuriosa

På en icke ryggmärgsskadad person är muskelvävnaden i baken i genomsnitt 20–26 millimeter tjock. På en ryggmärgsskadad person som suttit i rullstol några år är muskelvävnaden i baken 5–8 millimeter. Det innebär att trycket ökar med 90 procent vid sittande och 40 procent vid liggande.

Källa: Amit Gefen PhD Biomedical Engineering

Tel Aviv University (Epuap Oxford sept 2007).

Artikel skriven av: Peter Andersson-Pope 

Foto: Thomas Engblom

Tidning: KICK

Hemsida: www.rekryteringsgruppen.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar