Lunchföreläsning om smärta

RG Bosön anordnar lunchföreläsning om smärta för personer med neurologisk funktionsnedsättning.

Tisdagen den 4 mars mellan 12.00 - 13.00 föreläser leg. specialistfysioterapeut inom smärta och docent i rehabiliteringsmedicin Cecilia Norrbrink om smärta för personer med neurologisk funktionsnedsättning i RGs träningslokal på Bosön.
Det bjuds på lättare förtäring!

Du har också möjlighet att köpa Cecilias nya bok "Smärthandboken" (150 kr).


Anmälan & frågor:

Mail till RG Bosön bosoen@rgaktivrehab.se
Telefon 08 - 699 55 52 / 54.
Anmäl dig senast 25 februari.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar