Nu är Kvalitetsbokslutet - 2016 klart

Med stolthet kan vi nu presentera Rehab Station Stockholms kvalitetsbokslut för verksamhetsåret 2016. Den innehåller en beskrivning av vår samlade verksamhet en patientsäkerhetsberättelse samt en redogörelse för vårt utvecklingsarbete under det gångna året.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar