Nu startar vi Rehab Station Assistans!

Det är med glädje vi nu kan erbjuda personlig assistans på Rehab Station Stockholm. Vi vänder oss till dig med neurologisk sjukdom eller skada och som har behov och rätt till personlig assistans. Vår assistans bygger på den kunskapen och erfarenhet som vi utvecklat under de 23 år vi arbetat med neurologisk rehabilitering. Vår assistans ska genomsyras av Rehab Stations av värdegrund, engagemang, kompetens och nytänkande!

Vi vill att du som kund ska

  • bli sedd, trodd och hörd
  • känna trygghet och få den bästa servicen utifrån dina behov och förutsättningar
  • stödjas till en aktiv roll i samhället med en hög grad av egenmakt och livstillfredsställelse
  • vara delaktig i valet av dina personliga assistenter
  • få korrekt administrering och stöd i hantering av personal
  • kunna ta del av andra erbjudanden inom Rehab Stations verksamhet i form av t.ex. träning, konsultationer, föreläsningar, studiecirklar, fritidsaktiviteter och andra psykosociala aktiviteter

Vi vill att dina personliga assistenter ska

  • få kunskap om dina förutsättningar och behov för att kunna ge dig det bästa bemötandet och servicen.
  • ta del av relevanta fortbildningar och få stöd i sin yrkesroll.
  • ha en trygg anställningsform, känna delaktighet och samhörighet med övriga medarbetare på Rehab Station.

  
Välkommen att ta kontakt med oss!

Kontaktpersoner
Annika Törnsten, Operativ chef  

Tel: 08-555 44 172  
annika.tornsten@rehabstation.se

Tillbaka till Nyheter & Artiklar