Ny huvudman för Spinaliskliniken

Chefläkare Sapko Bjelak

Nu samlar vi all ryggmärgsskade-rehabilitering inte bara under samma tak utan  även under samma huvudman, det känns som ett steg i rätt riktning för att ge en högkvalitativ vård / rehabilitering i en väl fungerande vårdkedja för personer med ryggmärgsskada.

Rehab Station tar över ansvaret för Spinaliskliniken från 1 januari 2010. All personal har erbjudits att stanna kvar på kliniken och nästa alla av de drygt 30-talet medarbetare har valt att fortsätta jobba på kliniken.

- Vi skall även i fortsättningen hålla en mycket hög kvalité för de patienter som tillhör kliniken. Dom kommer i stort sett möta samma personer på Kliniken som tidigare.

Fakta om Spinaliskliniken

Spinaliskliniken har 15 års erfarenhet av spinalskadevård och erbjuder diagnosrelaterad medicinsk uppföljning samt även poliklinik sedan 1992 för vuxna med traumatiska ryggmärgsskador. År 1995 tillkom patienter med icke-traumatiska, icke-progredierande ryggmärgsskador, och/eller ryggmärgsbråck.

År 1996 inrättades Vårdkedjan för ryggmärgsskadade i Stockholms län. Spinaliskliniken är sedan dess en del av denna vårdkedja. År 1998 blev Spinaliskliniken en del av Karolinska Sjukhuset, sedermera Karolinska Universitetssjukhuset. Parallelt med sjukvårdsinsatser bedrivs klinisk forskning inom områden som är relaterade till sjukvårdsuppdraget.

Spinaliskliniken har ett välfungerande medicinskt nätverk. I nätverket ingår formaliserade kontakter med Karolinskas akutkliniker med direkt tillgång till sluten vård och öppenvård samt goda kontakter med primärvård och andra för patienten viktiga institutioner.

Efter vårdkedjeperioden erbjuds patienten årlig kontakt med Spinaliskliniken, i form av den så kallade Årskontrollen. Årskontrollen sker enligt Nordiska Ryggmärgsskaderådets riktlinjer och följer rådets kvalitetsindikatorer.
Gruppen patienter med myelomeningocele har en anpassad uppföljning som i allt väsentligt medicinskt följer NSCIRs modell.

Samordning av alla klinikens insatser sker idag såväl vad gäller sluten vård och som öppen vård. Detta är ett krav för att möta patientens komplexa medicinska och psyko-sociala behov samt för att möjliggöra vårdinsatser enligt LEON-principen.

Kliniken har alltsedan start haft ett tydligt patientfokus som visat sig bla i mycket god tillgänglighet, patientundervisning och goda relationer till såväl patientorganisationer som andra för patienten värdefulla kontakter.

/ Sapko Bjelak
Chefläkare

Tillbaka till Nyheter & Artiklar