Nya bestämmelser gällande öppenvård och dagrehabilitering från 1/1 2015

Ett nytt riksavtal har tecknats för att stärka patientens rätt att själv välja var man kan få sin rehabilitering. Avtalet som tagits fram skall gälla fram till den 31 december 2017.

Avtalet gäller för dagrehabilitering samt för öppenvårdsbesök hos olika yrkesgrupper såsom läkare, fysioterapeuter, logopeder osv.

Vill man få sin dagrehabilitering på Rehab Station Stockholm, så skall en remiss från läkare skickas till Lars Holmström, operativ chef med ansvar för remisser. Där görs då en bedömning av remissen av läkare och verksamhetsansvarig. Om remissen beviljas så kontaktas patienten direkt för besked. Remissen skall gälla för neurologisk rehabilitering.

Är du ryggmärgsskadad och vill komma i kontakt med Spinaliskliniken, så skall remiss skickas till Lena Lindbo, operativ chef.

En nyhet med lagen är att man inte behöver ha en godkänd betalningsförbindelse av sitt hemlandsting utan remiss kan istället skickas direkt till oss.

Resekostnader och eventuella boendekostnader täcks inte av hemlandstinget så det måste man betalas själv.

Läs mera om den nya lagen på www.skl.se

Vill du veta mera om vår verksamhet och hur man kan ansöka så ring på tel: 08-55544108 eller mejla till lars.holmstrom@rehabstation.se

Frågor gällande Spinaliskliniken, till Lena Lindbo på tel: 08-55544250 eller mejla till lena.lindbo@rehabstation.se

 

Vänligen

Lars Holmström & Lena Lindbo

Tillbaka till Nyheter & Artiklar