Bild: Jonas Sköldberg, VD, Rehab Station Stockholm

Nyhet om vårdval 2016

Från och med den 1:a januari 2016 är Rehab Station Stockholm godkända av SLL att bedriva vårdval inom både specialiserad neurologisk och specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

Patienten har genom vårdvalet möjlighet att själv välja mellan olika vårdgivare. Vårdvalet innebär att remittenten, efter patientens val, skickar en remiss till Rehab Station Stockholm eller till annan godkänd vårdgivare.

Målgruppen för vårdvalen är vuxna patienter som efter neurologisk sjukdom eller skada, alternativt kirurgisk behandling, fått påtagliga symptom och funktionsnedsättningar med åtföljande behov av specialiserad rehabilitering i slutenvård.

Inom området specialiserad kirurgisk rehabilitering återfinns, för Rehab Station Stockholm, nya målgrupper inom ortopedi, thoraxkirurgi och övrig kirurgi.

Syftet med den specialiserade rehabiliteringen är att patienterna skall få bästa möjliga självständighet samt att ge motivation till fortsatt rehabilitering på egen hand, eller med stöd av annan vårdgivare.

Inom vårdvalet skall Rehab Station arbeta för en säker överföring till nästa vårdnivå så att patient och närstående upplever vården som trygg och som en helhet.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar