RTP-S erbjuder sina medlemmar hälsa och motion

RTP-S informerar alla medlemmar om aktiviteter inför hösten 2019 som bland annat består av träningstillfällen hos oss.

Se videoklippet länkat nedan där Personskadeförbundet RTP - Stockholms läns distrikt, RTP-S berättar om sin verksamhet. De håller bland annat träning hos oss på Rehab Station Stockholm tre gånger i veckan, måndag, onsdag och lördag.

https://www.facebook.com/PersonskadeforbundetRtpS/videos/720113881780008/

Tillbaka till Nyheter & Artiklar