• Rehab Station Aktiv. Intensivträning för vuxna med rörelsehinder.
  • Anna Rudenhammar ny operativ chef på Rehab Station Aktiv. Intensivträning för vuxna med rörelsehinder.
  • Anna och sjukgymnastbiträde Salome Cronjé planerar för verksamheten.

Rehab Station Aktiv

Från 1 juni 2014 startar ett nytt rehabiliteringsprogram på Rehab Station Stockholm. Programmet innehåller intensivträning för vuxna personer med medfödd eller tidig förvärvad rörelsenedsättning samt personer med rörelsenedsättning p.g.a. senare förvärvad hjärnskada orsakad av yttre trauma. Träningen kommer att ske individuellt och i grupp med Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Rehabinstruktör och Fysioterapeutbiträde.

Tidigare har verksamheten legat på Stockholms sjukhem (M.E.R.A) men från 1 juni tar vi över, berättar Anna Rudenhammar,  ny operativ chef för verksamheten. Programmets övergripande mål är förbättrad funktion och förmåga och därmed förbättrat hälsotillstånd, ökad livskvalitet och en bättre fungerande vardag för brukarna.

Programmet innehåller intensivträningsperioder om 6-8 veckors sammanhängande träning med minst 3 upp till 6 träningstimmar/vecka. Efter dessa perioder har man också rätt till ytterligare 20 instruktörsledda gruppbehandlingar.

Målsättningen är att deltagarna sedan övergår i egenträning.

Verksamheten med aktivitet, träning och friskvård passar mycket bra in i vårt rehabkoncept på Rehab Station och det känns spännande och inspirerande att få starta upp denna verksamhet integrerat med övriga aktiviteter.

- Planeringen går för högtryck och jag håller nu på att avsluta lite nyrekrytering. Allt går enligt plan och vi välkomnar alla nya deltagare i sommar, säger Anna.

Vill man veta mera om verksamheten så går det bra att vända sig till Anna Rudenhammar. Se kontaktruta.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar