Rehab Station går in i EFFECTS studie

EFFECTS (Efficacy oF Fluoxetine – a randomisEd Controlled Trial in Stroke) är en vetenskaplig randomiserad, kontrollerad studie där vi vill undersöka om behandling med en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga.

Behandlingen påbörjas inom 2-15 dager efter akut stroke och pågå under 6 månader. Patienten kommer att följas upp 12 månader efter strokeinsjuknandet.

EFFECTS leds från Karolinska Institutet, Stockholm. Ansvariga för studie på Rehab Station Stockholm  är chefläkare Sapko Bjelak samt sjuksköterskor Leena Peltovuoma och Petra Engblom.

Om du vill veta mer om studien är du välkommen att kontakta någon av oss eller gå in på studiens hemsida: http://www.effects.se/

Sapko Bjelak, chefläkare

Tillbaka till Nyheter & Artiklar