Resultat från kvalitetsregistret WebRehab 2016

Kvalitetsregistret WebRehab visar antal ryggmärgsskadade patienter som rehabiliterats på olika enheter i Sverige under 2016. RSS har haft flest ryggmärgsskadade patienter jämfört med andra enheter i landet.

Diagrammet i bilden ovan visar översikten för olika områden i landet. 

Tillbaka till Nyheter & Artiklar